Rola wolontariatu i działań charytatywnych w edukacji młodzieży – powody, dla których są niezbędne

W czasach lat 60. i 70. XX wieku, na ekranach naszych telewizorów pojawiał się program dla dzieci i młodzieży o nazwie „Niewidzialna ręka”. Koncept tego programu opierał się na promowaniu wartości jaką jest niesienie bezinteresownego wsparcia innym, szczególnie starszym i chorym. Tysiące młodych ludzi, działających w cieniu bez oczekiwań na uznanie czy pochwały, jedynie z odciskiem dłoni jako symbolem ich obecności, to był obraz wolontariatu tamtych lat. Całość była moderowana przez anonimowego „opiekuna”, który co tydzień opracowywał raporty nadsyłane przez dzieci z całej Polski. Pokazywały one kto, gdzie, komu i w jaki sposób udzielił pomocy.

Wspomnienia te przypominają mi o tym, jak wiele dobra mogli przynieść innym młodzi ludzie, często nieznajomi, realizując swoje akcje charytatywne. Porównując to z obecnymi uczniami zaangażowanymi w wolontariat, nie dostrzegam żadnej różnicy.

Wydaje mi się, że to dlatego, że zarówno biorąc udział w tamtych działaniach, jak i organizując je teraz dla swoich podopiecznych, doświadczyłam czegoś niewiarygodnie wartościowego. Dlatego jestem przekonana, że każdy młody człowiek, który decyduje się na wolontariat i różnego rodzaju pomoc dla potrzebujących:

Zarówno ubarwia swoje życie, jak i minimalnym wysiłkiem wnosi coś bardzo korzystnego dla innych. Ma szansę odkryć w sobie cechy takie jak: altruizm, empatia, akceptacja, szacunek i tolerancja, zdolność organizacji, kreatywność, umiejętność przywództwa itp. Nabywa nieocenione doświadczenie i nowe umiejętności, a także nawiązuje nowe znajomości i przyjaźnie, często na długie lata. Tworzy własne centrum wymiany myśli, dzieli się problemami napotkanymi podczas swojej działalności, a także pomysłami na „poprawę” świata. Sprawdza się w relacjach z innymi – młodszymi lub starszymi od siebie. Uzyskuje lepsze zrozumienie swoich mocnych i słabych stron. Nabywa pewność siebie. Wyraźnie określa swoje cele i plany związane z przyszłością.

Podsumowując, taki młody człowiek osiąga tylko korzyści – ciągle się rozwija we wszystkich aspektach: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i osobistym.