Znaczenie oddechu dla zdrowia i równowagi życiowej

Trendy w dziedzinie zdrowia promują coraz częściej praktyki związane z kontrolą oddechu. Przecież oddech towarzyszy nam niezmiennie każdego dnia, dostępny dla nas bez jakichkolwiek opłat. Wystarczy odpowiednio zrozumieć jego rolę i nauczyć się go efektywnie wykorzystywać, aby zawsze mieć gotowe narzędzie do poprawy samopoczucia.

Regulowanie oddechu pozwala wspierać człowieka XXI wieku w trzech kluczowych obszarach. Każdy z nich charakteryzuje się odmiennymi technikami pracy z oddechem, bądź też różnorodnymi celami tych samych praktyk:

Po pierwsze, odpowiednie ćwiczenia oddechowe pomagają radzić sobie ze stresem codziennego życia. Rozluźniają one system nerwowy i napięcia mięśniowe, budują stabilność emocjonalną, wzmacniają odporność psychiczną i fizyczną oraz utrzymują optymalny poziom energii i dobry nastrój.

Po drugie, praktyki te umożliwiają uwolnienie ciała i umysłu z szkodliwych uwarunkowań. Podczas sesji terapeutycznych czy warsztatów można pracować nad negatywnymi schematami myślowymi i emocjonalnymi, które blokują rozwój osobisty i możliwość nawiązywania wartościowych relacji. Ponadto, ćwiczenia te pomagają uwolnić ciało od przewlekłych napięć, które mogą prowadzić do chorób i specyficznych reakcji na otoczenie. Praca nad przeorganizowaniem tych psychofizycznych napięć i etapowe ich rozładowywanie to droga do osiągnięcia pełni fizycznej i psychicznej.

Po trzecie, praktyki oddechowe sprzyjają poszerzaniu świadomości, czym otwierają drogę do rozwoju duchowego. Rozumianego tutaj jako zdolność do odczuwania więzi ze sobą samym, empatii wobec siebie i innych, a także głębokiego poczucia jedności z naturą i procesem życia.

Wszystkie te obszary są ze sobą powiązane i często na siebie nachodzą.

Praktyka oddechowa jako element codzienności

Regularne ćwiczenia oddechowe można porównać do codziennej higieny. Tak jak nie kwestionujemy konieczności mycia zębów dla utrzymania świeżości, tak samo powinniśmy dbać o nasze zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez kontrolę oddechu.

Najbardziej popularne są techniki oddechowe związane z praktyką uważności, technikami antystresowymi i wzmacniającymi odporność. W tym artykule zaprezentuję badania potwierdzające ich skuteczność oraz opiszę praktyki, które można stosować na co dzień.