Sezon wakacyjny 2023: Kontrole prawidłowości zatrudnienia w Małopolsce

Jeśli prowadzisz firmę lub jesteś na etapie poszukiwania pracy sezonowej, warto zorientować się, które sektory są najczęściej poddawane inspekcjom. Poznaj także najpopularniejsze nieprawidłowości wykrywane podczas tych kontroli.

Według informacji przekazanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, w sezonie wakacyjnym 2023 roku w Małopolsce – obszarze o wysokiej atrakcyjności turystycznej – zwiększa się zapotrzebowanie na siłę roboczą i zatrudnienie w takich dziedzinach jak gastronomia, hotelarstwo czy usługi. Wtedy to inspektorzy wykonali:

– 122 audyty dotyczące legalności pracy zarobkowej obywateli polskich i cudzoziemców pracujących w branżach powyżej wymienionych,
– Kontrolowano podmioty, które zatrudniały łącznie 2639 osób, wśród nich 28 pracowników młodocianych. Inspekcje wykazały występowanie nieprawidłowości u 111 pracowników.

Rzeczniczka prasowa OIP w Krakowie, Anna Majerek, poinformowała, że w ciągu ostatnich lat podczas przeprowadzania kontroli tzw. „prac sezonowych”, najczęściej napotykano na błędy związane z zawieraniem umów o pracę lub kontraktów cywilnoprawnych, a także z niewypłaceniem wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z wykonywaną pracą.

Podkreśliła, że mimo braku formalnej definicji „pracy sezonowej” (chociaż często przytacza się wyrok Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 1986 roku sygn. III URN 20/86), pracownicy sezonowi mają takie same prawa do odpowiednich warunków pracy oraz identyczne prawa pracownicze i socjalne jak pracownicy stale zatrudnieni na podstawie umów na czas nieokreślony. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

W trakcie przeprowadzanych przez nas szkoleń i akcji prewencyjnych apelujemy do osób, które chcą podejmować tego typu pracę, aby zachowywały ostrożność i sprawdzały, czy ogłoszenie o pracy nie budzi żadnych wątpliwości, czy potencjalny pracodawca jest wiarygodny, a przede wszystkim pamiętały o zawarciu umowy na piśmie, nawet gdy chodzi o umowy cywilnoprawne – mówiła Majerek.

Najpopularniejsze nieprawidłowości to niewypłacanie wynagrodzenia za wykonaną pracę, nieodprowadzanie składek do ZUS, zatrudnianie pracowników na umowach zlecenie, mimo że ze względu na rodzaj wykonywanej pracy powinna być zawarta umowa o pracę. W przypadku bezpieczeństwa pracy, najczęściej łamane przepisy dotyczyły szkoleń wstępnych z zakresu bhp oraz badań lekarskich.

W efekcie przeprowadzonych kontroli w okresie czerwiec-wrzesień 2023 r., w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, skierowano do pracodawców 23 polecenia dotyczące 27 pracowników oraz 169 wniosków w wystąpieniach dotyczących 174 pracowników. Wyegzekwowano ponad 11 000zł zaległych świadczeń dla 12 pracowników. Nałożono także 22 mandaty karne na kwotę 27 500 zł i skierowano 7 środków oddziaływania wychowawczego oraz jeden wniosek o ukaranie do sądu rejonowego.