Nowa prognoza MEN na najbardziej pożądane zawody przez pracodawców – nowy zawód zadebiutował na liście

Pracodawcy już wkrótce będą poszukiwać określonych specjalistów, a Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEN) ujawniło, kto będzie najbardziej pożądany. Na świeczniku jest nowa specjalizacja, która po raz pierwszy pojawiła się na oficjalnej liście. Prognoza zapotrzebowania na pracowników o określonych kwalifikacjach w sektorze edukacji zawodowej na rynku pracy zarówno krajowym, jak i regionalnym to dokument, który MEN prezentuje co roku. Jego publikacja miała miejsce po raz pierwszy w 2019 roku i odbywa się poprzez ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Celem tej prognozy jest określenie, jak powinna ewoluować oferta edukacyjna w obszarze kształcenia zawodowego, aby jak najlepiej odpowiadała na wymogi rynku pracy na szczeblu krajowym i regionalnym. Dokument zawiera alfabetyczny wykaz poszukiwanych zawodów.

W aktualnej edycji wykazu znalazły się takie profesje jak: automatyk, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, monter izolacji przemysłowych, monter konstrukcji budowlanych, monter nawierzchni kolejowej, monter stolarki budowlanej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, operator obrabiarek skrawających, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektromobilności, technik elektryk, technik energetyk, technik gospodarki odpadami, technik izolacji przemysłowych, technik mechanik, technik mechatronik, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik programista, technik robotyk, technik spawalnictwa oraz technik transportu kolejowego.

W 2024 roku po raz pierwszy na liście zapotrzebowania na pracowników pojawił się zawód technika elektromobilności. Zdaniem MEN rosnąca popularność pojazdów hybrydowych i całkowicie elektrycznych jest wynikiem rozwijającej się świadomości ekologicznej społeczeństwa. Elektromobilność zyskuje na popularności w Polsce w szybkim tempie, dostosowując się do potrzeb rynku i oczekiwań społeczeństwa. Ważną rolę w jej propagowaniu odgrywają również działania Unii Europejskiej, które mają na celu promowanie transportu przyjaznego dla środowiska w krajach członkowskich. Według prognozy MEN, świadczy to o tym, że obszar pracy technika elektromobilności będzie się rozwijał w sektorze motoryzacyjnym i będzie wymagał stałego ulepszania kompetencji w najbliższych latach.