Wpływ przeciążenia codziennymi obowiązkami na zdrowie kobiet

Niewystarczająca ilość czasu na regenerację i dbanie o własne potrzeby może mieć negatywny wpływ na zdrowie kobiet, które często pod presją codziennych zadań zaniedbują własną kondycję. W społeczeństwie ciężar obowiązków domowych oraz troska o rodzinną harmonię w głównej mierze spoczywa na ich barkach.

Szczególnie dotkliwe jest to dla matek pracujących zawodowo, które muszą godzić obowiązki rodzinne z karierą, przeznaczając na to średnio 8 godzin i 20 minut dziennie. W porównaniu, mężczyźni poświęcają na te cele 7 godzin i 29 minut. Badania pokazują, że pracujące matki w wieku 25-44 lata mają zaledwie 2 godziny i 35 minut czasu wolnego każdego dnia.

Z badań CBOS „Kobiety i mężczyźni w domu” z 2018 roku wynika, że ta sytuacja nie uległa zmianie przez ostatnie lata. Nawet pomimo rosnącej popularności partnerskiego modelu rodziny, gdzie zarówno kobiety jak i mężczyźni pracują zawodowo, prace domowe nadal są zadaniem głównie kobiet.

Niestety, przeciążenie pracą i brak czasu na odpoczynek negatywnie wpływa na zdrowie kobiet. Jak mówił Claudio Mencacci, przewodniczący Włoskiego Towarzystwa Neuropsychofarmakologii i Fundacji Onda podczas VII National Conference of the Onda Foundation, Italy’s National Observatory for Women and Gender’s Health, takie tryby życia zwiększają ryzyko ciągłego stresu, chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych, oraz depresji. Statystyki pokazują, że depresja jest dwukrotnie częściej diagnozowana u kobiet niż u mężczyzn.

Szczególnie niekorzystny wpływ na zdrowie ma brak snu, który z powodów hormonalnych częściej dotyka kobiety. Niedobory snu są szczególnie widoczne podczas ciąży oraz w okresie poporodowym. Niemieckie badanie z 2019 roku pokazało, że w trakcie sześciu lat życia pierwszego dziecka sen kobiety jest krótszy o średnio 44 minuty w porównaniu do okresu sprzed porodu, a dla ojców ta różnica wynosi jedynie 14 minut.

Kolejną grupą kobiet narażonych na negatywne skutki przeciążenia obowiązkami są osoby w wieku 45-55 lat, które opiekują się starszymi i chorymi członkami rodziny. Jak zaznaczyła dr Marina Petrini z Centrum Doskonałości Medycyny Płci przy Włoskim Instytucie Zdrowia, stres związany z tą rolą może prowadzić do ciężkich objawów depresji, zaburzeń somatycznych czy nieregularnego odżywiania.