Rozpowszechnione przyczyny i metody leczenia zaburzeń erekcji u młodych mężczyzn

Istnieje rosnąca tendencja do diagnozowania zaburzeń erekcji wśród młodych mężczyzn, co stanowi odmienne zjawisko od problemów ze wzwodem, które są bardziej typowe dla osób starszych, często związane z chorobami takimi jak cukrzyca czy miażdżyca. Główne czynniki wpływające na problemy z potencją u młodszych mężczyzn obejmują różnego rodzaju stres, niskie poczucie wartości, trudności w relacjach partnerskich i niezdrowy styl życia. Dostępne są bez recepty leki na poprawę erekcji oraz pomocna może okazać się psychoterapia.

Występujące u tzw. młodego pokolenia zaburzenia erekcji nie są problemem ograniczonym tylko do starszych mężczyzn borykających się z różnymi chorobami układowymi. Mężczyźni w wieku dwudziestu, trzydziestu czy czterdziestu lat również mogą doświadczać trudności z osiągnięciem wzwodu. Po 40 roku życia, impotencja jest często skutkiem przewlekłych schorzeń lub negatywnego wpływu leków, takich jak te stosowane w leczeniu depresji czy nadciśnienia. Wśród wspomnianych chorób najczęściej wymienia się cukrzycę i miażdżycę.

Zaburzenia erekcji są definiowane jako stałe lub nawracające trudności z osiągnięciem i/lub utrzymaniem erekcji podczas kontaktów seksualnych. Typowe przyczyny impotencji u młodych mężczyzn są związane z ich trybem życia, do których należą:

 • palenie tytoniu;
 • nadużywanie alkoholu;
 • niewłaściwe odżywianie;
 • niedostateczny sen;
 • wygórowany poziom stresu;
 • zbyt intensywna praca i przemęczenie.

Na pierwszy rzut oka, te czynniki mogą wydawać się nieistotne dla zdolności do osiągnięcia erekcji. Jednak ogólna kondycja organizmu silnie wpływa na jego funkcjonowanie seksualne. Negatywne nawyki i niezdrowa dieta mogą prowadzić do stopniowego niszczenia organizmu.

Silny stres i nadmierne obciążenie pracą także mogą mieć negatywny wpływ na funkcje seksualne, ze względu na nieustanny stan emocjonalnego napięcia i niemożność adekwatnego odpoczynku oraz relaksacji.

W wielu przypadkach, zaburzenia erekcji u młodych mężczyzn mają podłoże psychiczne. Różne sytuacje i doświadczenia życiowe mogą skutkować problemami z potencją przed 30. i 40. rokiem życia.

Problemy ze wzwodem są często powodowane przez różne czynniki psychologiczne, takie jak lęk przed niezdolnością do odbycia stosunku, szczególnie częsty w przypadku pierwszych kontaktów seksualnych oraz przy nawiązywaniu relacji z nową partnerką (lęk przed kompromitacją).

Nieudany pierwszy stosunek często wpływa na następne, tworząc niepotrzebnie ciągłe obawy o kolejną porażkę. Pierwsze doświadczenia seksualne powinny być traktowane przez młodego mężczyznę jako okazja do poznania siebie i swojej partnerki, a pełna zdolność reakcji seksualnych często rozwija się z czasem.

Inne przyczyny problemów z osiągnięciem erekcji u młodych mężczyzn to:

 • niska samoocena;
 • obawy o niechcianą ciążę lub choroby przenoszone drogą płciową;
 • kłopoty w relacjach partnerskich;
 • monotonia w łóżku;
 • poczucie winy wynikające z np. wpajanych od dzieciństwa reguł religijnych;
 • nieświadome tendencje homoseksualne.

Głęboko zakorzenione negatywne emocje związane z seksualnością młodego mężczyzny (np. skutki psychiczne po fizycznym znęcaniu się rodziców, mobbingu w szkole lub w grupie rówieśniczej) mogą ujawniać się jako problemy z erekcją. Dla złagodzenia tych problemów, odpowiednia psychoterapia może być niezbędna.