Analiza przyczyn zdrady ze strony mężczyzn: najczęstsze powody dla niewierności

Doświadczenie zdrady w związku jest bolesne i zasmucające, a wiele kobiet musiało się z nim zmierzyć. Często są to kobiety, które były w pełni oddane swoim partnerom, wierzyły w ich miłość i angażowały się w budowanie szczęśliwego związku. Nagle jednak dowiadują się o niewierności swojego partnera, co wywołuje u nich poczucie zdrady, gniew i przede wszystkim pytanie „dlaczego on to zrobił?”. Jakie są więc argumenty mężczyzn tłumaczących swoje niewierności?

Spośród różnorodnych powodów, które mężczyźni podają za swoje decyzje o zdradzie, dziewięć jest najczęściej wymienianych.

Pierwszym i najbardziej powszechnym jest utrata satysfakcji seksualnej w długotrwałych związkach. Wiele mężczyzn doświadcza spadku popędu płciowego swojej partnerki. Gdy próbują inicjować intymność, często spotykają się z odmową pod różnymi pretekstami. Po kilku takich sytuacjach, niektórzy mężczyźni decydują się szukać fizycznego pocieszenia poza związkiem.

Inni mężczyźni twierdzą, że seks z ich stałą partnerką stał się monotonny, a wszelkie próby wprowadzenia do niego urozmaicenia spotykały się z oporem. Takie sytuacje skłaniają ich do poszukiwania innych kobiet, które są bardziej otwarte na eksperymenty w sferze seksualnej.

Część z nich obawia się zaś, że realizacja pewnych fantazji mogłaby zniszczyć ich idealizowany obraz partnerki jako „grzecznej dziewczyny”. W rezultacie, decydują się na spełnianie swoich pragnień z kimś innym.

Następnym powodem dla mężczyzn do zdradzania jest fakt, że zostali wcześniej zdradzeni przez swoją partnerkę. Reakcje na taką sytuację bywają różne. Niektórzy decydują się na zemstę poprzez własną niewierność, co pomaga im odzyskać poczucie męskości i uwolnić nagromadzony gniew.

Inni mężczyźni postanawiają zdradzić w nowych związkach, będąc wcześniej ranieni przez oszukańczą partnerkę. Często jest to forma odwetu skierowanego przeciwko wszystkim kobietom jako grupie.

Ostatnim, ale niemniej ważnym powodem zdrady jest dla niektórych mężczyzn ekscytacja i poczucie wyzwania. Seks traktują jak polowanie, które daje im adrenalinę i satysfakcję z „zdobycia” nowej kobiety. Dla nich, nawiązanie romansu jest jak odkrywanie nowego smaku po latach jedzenia tego samego rodzaju lodów.